репетитор английского по скайпу

Online english skype-teacher Marianna

Hi! My name is Marianna. I am a teacher of English. I’ve become interested in foreign languages ​​since I was a teenager. Having read poems by Henry Longfellow in the original, I realized that learning a foreign language is not only about memorizing words, but it’s also a window into another culture, another world.  Studying linguistics at V. Stefanyk Precarpathian National university in Ivano-Frankivsk, Ukraine, I had an opportunity not only to improve the English language, but to explore different approaches and methods of teaching English as well. After the graduation, while working with pupils, students and adults, I was able to apply various teaching techniques practically and determine the most effective ones.

In 2009 I got Fulbright fellowship and went to the United States. Having spent three years while living and studying in the USA, I got an opportunity not only to improve my language skills, but also to learn more about the culture and customs of the country. The pedagogical course I took there was also helpful in improving methods of teaching a foreign language​​.

While teaching English, I use different methods — communicational, audio-lingual and some others. I think it is important to find an individual approach to every student and use the techniques that are the most effective for each person. I pay great attention to the spoken language and its use in everyday situations. Interesting topics for discussion help students develop creative thinking and teach how to express opinion in English in the right way. I focus on the study of all aspects of the language that serve as means for achieving the goals of practical mastery of the English language. I believe that teaching should bring maximum benefit and should be fun!

See you during the lessons!

Свяжитесь с менеджером repetitor_by_skype Позвони мне! - repetitor_by_skype, Сергей
или
заполните несколько полей заявки на обучение и мы свяжемся с Вами
онлайн уроки английского языка

Викладач англійської мови по скайпу. Маріанна

Добрий день! Мене звати Маріанна. Я – викладач англійської мови. Захоплення іноземними мовами почалося в мене в підлітковому віці. Прочитавши вірші Генрі Лонгфелло в оригіналі, я зрозуміла, що вивчення іноземної мови – це не просто запам’ятовування слів-відповідників, а це також вікно в іншу культуру, інший світ. Поступивши на факультет іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківськ, я не лише мала можливість вдосконалювати англійську мову, але й вивчити різні підходи та методики викладання англійської мови. Працюючи з учнями та дорослими як в групі, так і індивідуально, я мала можливість застосувати різні методики на практиці та визначити найбільш ефективні з них. Отримавши стипендію ім. Фулбрайта та поїхавши до США на три роки, я отримала нагоду не лише вдосконалити мову, але й ближче ознайомитись з культурою та звичаями країни. Курс з педагогіки в університеті США також допоміг мені покращити методи викладання іноземної мови. Викладаючи англійську мову, я використовую різні методи викладання – комунікативний, аудіо-лінгвальний, граматично-перекладний та інші. Для мене важливим є знайти індивідуальний підхід до кожної людини і використовувати ті методи, які є найбільш ефективними для кожної конкретної людини, адже всі ми різні. Я приділяю велику увагу розмовній мові та її використанню в життєвих ситуаціях. Використання цікавих тем для дискусій, допомагає студентам розвивати творче мислення та вчить правильно висловлювати думки англійською мовою. Я також зосереджую увагу на вивченні всіх аспектів мови, які служать засобами для досягнення цілей практичного оволодіння англійською мовою. На мою думку, навчання повинно приносити максимум користі та задоволення!

До зустрiчi на уроках.

Начать занятия

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *